วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553

เทคนิคการเสียบยอดสะเดาทวาย

สวนลุงบุญช่วย มั่นคง เกษตรกรคนเก่งจังหวัดสุโขทัย อยู่ที่เลขที่ 87/1 หมู่ 5 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โทร.086-213902

นายบุญช่วย มั่นคง เกษตรกรบ้านโรงเจ๊ก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ทำสวนไม้ผล ในพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ ที่ผ่านมาได้ใช้สารเคมีฉีดพ่นไม้ผลในสวน ทำให้ร่างกายทรุดโทรม ดินมีสภาพเสื่อมโทรม ผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพต่อมาได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ให้ไปศึกษา อบรมและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สารสกัดสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช และการผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ทดแทนสารเคมีโดยนำสมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ข่า ใบสาบเสือ พริกแห้ง กระเทียม บอระเพ็ด เปลือกมังคุด ฝักคูณ ไพล กระทือ สับให้ละเอียด ใส่ในถังตุ๋น 200 ลิตร นำน้ำส้มควันไม้ที่ผลิตได้ ใส่ลงไปจนท่วมสมุนไพรในถัง และควบคุมความร้อนด้วยเทอโมมิเตอร์ ให้ได้อุณหภูมิประมาณ 60 ถึง 70 องศาเซลเซียส ต้มทิ้งไว้นาน 10 ถึง 15 ชั่วโมง วิธีนี้จะช่วยให้สารต่างๆ ที่อยู่ในสมุนไพรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำไปเก็บไว้ในถัง เมื่อจะใช้ฉีดพ่น ให้นำสมุนไพรที่ตุ๋นได้ 50 ซีซี ผสมน้ำส้มควันไม้ 50 ซีซี น้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นทุกสัปดาห์ ช่วยกำจัด เพลี้ยไฟ ไรแดง และแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดจากที่ใช้สารเคมี 100 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันนี้เกษตรกรได้เปลี่ยนมาใช้สารสกัดสมุนไพรสูตรน้ำตุ๋นทั้งหมด โดยไม่ใช้สารเคมีเลย ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก

สารคดีเกษตร : สูตรน้ำตุ๋นสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช

http://www.ch7.co.th/news/news_thailand_detail.aspx?c=2&p=8&d=42517

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น