วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

ฟาร์มเส้นทางเห็ด จ.พิษณุโลก : รุ่งทิวา อันตรเสน

ฟาร์มเส้นทางเห็ด
วิสัยทัศน์ เป็นหนึ่งในด้านการผลิตและจำหน่ายเห็ดในภาคเหนือตอนล่าง
พันธกิจ
1. ดำเนินการผลิตเห็ดแบบครบวงจรและมีคุณภาพ
2. ผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดผู้บริโภค

3.วิจัยและพัฒนาเห็ดเผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจได้ศึกษาและนำไปประกอบเป็นอาชีพ

ความสมามารถในการผลิตเห็ดของฟาร์ม ปัจจุบันสามารถผลิตหัวเชื้อเห็ด ก้อนเชื้อเห็ด ได้ 15 สายพันธ์ คือ
เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี เห็ดนางรมขาว เห็ดนางนวล เห็ดนางรมสีทอง เห็ดหูหนูสีขาว เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดตับเต่าขาว เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว เห็ดลม เห็ดหลินจือ เห็ดฟาง เห็ดแครง

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
1. ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนและผลักดันให้มีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง เพื่อให้การเพาะเลี้ยงเห็ดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอาชีพการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการแก้ไขความยากจน
3. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร สนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุตรดิตถ์
4. อบรมเกษตรกนผู้สนใจด้านการเพาะเลี้ยงเห็ด โดยที่ทุกรุ่นสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้เป็นอย่างดี 5. สนับสนุนการเพาะเลี้ยงเห็ดตีนแรดร่วมกับการปลูกผักในแปลงผักปลอดสารพิษ เพื่อเป็นการเลือกให้เกษตรกรมีรายได้ถึงสองอย่างในแปลงผัก

ฟาร์มเส้นทางเห็ด ที่อยู่ 193 หมู่ 11 พิษณุโลก-บางระกำ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้ความรู้เแนวทางการสร้างอาชีพจากเห็ด การแปรรูปอาหารจากเห็ด การผลิตเห็ดเพื่อการค้า การเตรียมก้อนเชื้อเห็ด
สอบถามและลงทะเบียนอบรมฟรี ติดต่อ

คุณรุ่งทิวา อันตรเสน เจ้าของฟาร์มเส้นทางเห็ด

โทรศัพท์ 055-333204 มือถือ 081-9715155

อีเมล์ : antypot@thaimail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น