วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

ร่วมด้วยช่วยกัน จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมโชว์ม้าแสนรู้ในงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว

โชว์การแสดงม้าแสนรู้

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 จังหวัดพิษณุโลก จัดงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว ปี 2553 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นการส่งเสริมความเป็นเมืองเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมที่จะจัดขึ้นได้แก่ การจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการด้านการเกษตร การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและแปรรูปผลผลิต การประกวดและแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ด้านเกษตร การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สาธิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตร และกิจกรรมภาคบันเทิง รวมถึงกิจกรรมการนำเกษตรกรจากอำเภอต่างๆเข้าศึกษาดูงาน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรและการประกอบอาชีพ

ในปีนี้ รายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรมพร้อมการแสดงม้านแสนรู้ จากฟาร์มสุรชัยม้าไม้ จังหวัดพิจิตร นำมาเข้ามาร่วมกิจกรรม เล่น เต้น นอน ซึ่งเป็นมาฝึกสำหรับเต้นแห่นาค ในงานมีผู้เข้าชมงานให้ความสนใจอย่างมาก พร้อมร่วมเผยแพร่ข่าวสาร SMS ข้อมูลการเกษตร *1677 บริการ ฟรี!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น